Kraj pokračuje v mapování potřeb hospodářsky a sociálně ohrožených území (HSOÚ)

Mezi HSOÚ se řadí takové typy území, které jsou charakteristické například svou vyšší mírou nezaměstnanosti nebo nedostatečnou dostupností některých služeb. Liberecký kraj se aktivně zapojil do zpracování jednotlivých studií pro HSOÚ.

Jejich vymezení stanovuje Strategie regionálního rozvoje ČR 21-27. Patří sem obce s rozšířenou působností (SO ORP – Frýdlant, Nový Bor, Semily, Tanvald) a také správní území bývalých vojenských újezdů (Ralsko).

„Aktuálně finalizujeme pilotní studii pro území Frýdlantska. Do 15.10. probíhalo připomínkové řízení a nyní se všechny přijaté připomínky zapracovávají do dokumentu,“ doplnil informaci Jiří Ulvr, radní Libereckého kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Výsledná studie Frýdlantska bude posléze zaslána na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které ji uveřejní na svých stránkách územní dimenze.

„Kraj začal s přípravou již druhé studie pro SO ORP Tanvald. V polovině října proběhlo jednání s Místní akční skupinou, kde byla celá tato aktivita představena a podařilo se nám navázat spolupráci s aktéry z území,“ dále dodal Jiří Ulvr.

Nedílnou datovou základnou pro zpracování studie je Informační systém projektových záměrů. Ten je od roku 2021 jedinou databází na území Libereckého kraje, která sdružuje projekty. Primárně je určen pro sběr záměrů obcí, kraje a jim zřizovaných organizací či orgánů státní správy. Vkládat záměry však může jakýkoliv ekonomický subjekt. Informační systém nabídne do budoucna více užitečných funkcí, například propojení s dotačními příležitostmi, tedy bude docházet k včasnému upozornění na vyhlášení výzev dle charakteru vložených projektových záměrů. Naleznete jej na www.projektovezamery.cz.