Evropská komise schválila program česko-polské spolupráce

Program Interreg Česko – Polsko 2021–2027 se po úspěšném představení dočkal i svého oficiálního schválení. Díky tomu se už teď může česko-polské pohraničí těšit na realizaci spousty užitečných projektů. První výzvy můžete očekávat na konci tohoto roku.

Po oficiálním schválení Evropskou komisí tak může program směle vykročit do nového období. V něm pohraniční oblast získá na svůj rozvoj 178 milionů eur. Finanční podpora bude směřovat do 5 prioritních sektorů, které program Interreg Česko – Polsko stanovil s ohledem na aktuální potřeby v regionech: 

  • IZS a životní prostředí
  • Cestovní ruch
  • Doprava
  • Spolupráce institucí a obyvatel
  • Podnikání

Hlavními cílovými skupinami podporovaných projektů jsou obyvatelé přeshraničních regionů, turisté, instituce veřejné správy i podnikatele. Největší podporu získá oblast cestovního ruchu. Nově také může výše spolufinancování projektu z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) činit až 80 %.

Program Interreg Česko – Polsko 2021–2027 tak naváže na svou úspěšnou realizaci z minulého období, díky čemuž se zkvalitní životní podmínky obyvatel v příhraničních regionech. K vyhlášení prvních programových výzev dojde již na konci tohoto roku.

Podívejte se na úspěšné projekty z minulého období a poznejte česko-polské pohraničí.

Zdroj: https://www.crr.cz/ek-schvalila-cesko-polsky-program/