Více než 2,6 miliardami podpoří IROP digitalizaci veřejné správy

Další krok k digitalizovaným úřadům. Integrovaný regionální operační program (IROP), který je spravován Centrem pro regionální rozvoj České republiky, vyhlásil čtyři výzvy na podporu elektronizace vybraných služeb veřejné správy. Celkem je v těchto výzvách připraveno více než 2,6 mld. korun.

Výzvy umožní modernizaci veřejné správy s cílem rozšířit, urychlit a zefektivnit elektronickou veřejnou správu. Projekty ve výzvách podpoří vytvoření jednoduchých a srozumitelných služeb pro občany, jimž se značně usnadní komunikace s úřady bez nutnosti jeho návštěvy. Dále k propojení jednotlivých složek veřejné správy a efektivnímu předávání dat uvnitř veřejné správy s vědomím občana.

Výzva č. 8 je určena pro projekty na území méně rozvinutých regionů, výzva č. 9 pak pro projekty na území přechodových regionů, a nakonec výzva č. 11 podpoří projekty po celém Česku. Podpory se však dočká i hl. m. Praha ve výzvě č. 10, která podpoří nejen eGovernment, ale také oblast kybernetické bezpečnosti.

Výzva č.                 Výše podpory z EFRR v Kč
8                             371,47 mil.
9                             902,54 mil.
10                           245 mil.
11                           1,1 mld.

Ve všech případech se jedná o průběžné výzvy, což pro žadatele znamená, že hodnocení projektu bude probíhat průběžně po podání žádosti o dotaci do Monitorovacího systému 2021+.

Kategorie regionů naleznete na webových stránkách IROP.

Zajímá vás podrobněji i jiná oblast podpory IROP mimo vzdělávání? Pomůžeme vám. Chystáme totiž rozsáhlou sérii seminářů pro žadatele z IROP po celém Česku. Sledujte náš kalendář akcí a zúčastněte se události přímo ve svém regionu.

Podávali jste žádost v IROP 2014–2020 a nevíte, co je v současném programovém období nového? Připravili jsme pro vás souhrn všech změn v období 2021–2027.

Dotazy k výzvám a přípravě projektových žádostí můžete podávat přes konzultační servis IROP.

Zdroj: https://www.crr.cz/vyzvy-irop-pro-e-government/