Využijte veřejnou konzultaci k prioritám programu EU pro zdraví (EU4Health)

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci zaměřenou na tematické priority a strategické směřování programu EU pro zdraví (EU4Health).

Účelem této konzultace je získat zpětnou vazbu od zainteresovaných stran ohledně toho, jaké priority by měly být z programu primárně podporovány. Získanou zpětnou vazbu Komise využije při přípravě ročního pracovního programu na rok 2022.

Jakékoliv navrhované priority musí reflektovat obecné a specifické cíle programu EU4Health, které jsou popsány na str. 12-14 Nařízení (EU) 2021/522 o EU4Health.

Veřejná konzultace je otevřená do 31. července 2021 prostřednictvím tohoto odkazu.

Zdroj: https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/novinky/vyuzijte-verejnou-konzultaci-k-prioritam-programu