Posun data zahájení příjmu žádostí o podporu v 99. a 100. výzvě IROP, REACT-EU oblast zdravotnictví

Ministerstvo pro místní rozvoj po vzájemné dohodě s Ministerstvem zdravotnictví a Asociací krajů ČR provedlo revizi textu výzvy č. 99 a č. 100 IROP, kterou dochází k posunu zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+. 

V případě výzvy č. 99 – „Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty“ dochází k posunu data zahájení příjmu žádosti na 29. června 2021, 10 hod.

U výzvy č. 100 – „Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb“ dochází k posunu data zahájení příjmu žádosti na 29. června 2021, 14 hod.

Důvodem je dohoda nad případnou úpravou parametrů výzvy.

Výzva č. 99 – Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty

Výzva č. 100 – Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb

Zdroj: https://www.crr.cz/posun-data-zahajeni-prijmu-zadosti-o-podporu-v-99-a-100-vyzve-irop-react-eu-oblast-zdravotnictvi/