Seminář k prvním výzvám programů INTERREG EUROPE, Interreg CENTRAL EUROPE a Interreg DANUBE

Pro zájemce o podporu z programů INTERREG EUROPE, Interreg CENTRAL EUROPE a Interreg DANUBE připravilo MMR workshop, na kterém představí podobu programů i první výzvy.

Stejně jako v dobíhajícím programovém období jsou programy INTERREG EUROPE, Interreg CENTRAL EUROPE a Interreg DANUBE zaměřeny v první řadě na zlepšení implementace regionálních politik anebo podporu spolupráce veřejných institucí a soukromého sektoru. Výsledkem projektů jsou tzv. „měkké výstupy“ jako je řešení společných výzev a potřeb v konkrétních oblastech, ovlivnění politických rámců, nástrojů a služeb, a tam, kde je to způsobilé, také konkrétní pilotní investice malého rozsahu.

Seminář se uskuteční online 16. 6. od 9:30 do 12:00. Pokud, máte zájem se semináře účastnit, zašlete do 14. 6. na e-mail nadnarodni@mmr.cz vaši registraci. Následně bude dne 15. 6. všech registrovaným zaslán odkaz na seminář, který se uskuteční prostřednictvím aplikace Webex.

Po obsahové stránce jednotlivé programy nabízí dotace projektům, které se věnují oblasti inovací a výzkumu, životního prostředí (včetně biodiverzity, klimatických změn, apod.), sociálních inovací a zaměstnanosti, digitalizace, vzdělávání, inkluze znevýhodněných skupin anebo také integrovaného územního rozvoje.

Zdroj: https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/novinky/zveme-vas-na-seminar-k-prvnim-vyzvam-programu-inte