DATA pro MĚSTA: Konference Zdravých měst

Jste město/obec/region a chcete získat informace o stavu a trendu rozvoje jednotlivých oblastí? Pojďte zjistit, jak lze sledovat a vyhodnocovat data! Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM) pořádá 15. 6. 2021 od 9.00 online konferenci.

 

Sledování a vyhodnocování dat (indikátorů) o městě je důležitou podmínkou úspěšného rozvoje. Město díky nim získává informace o stavu a trendu rozvoje jednotlivých oblastí. Existuje řada doporučení, dat, nástrojů a zkušeností, které lze ve městě prakticky využít.

Na jaké otázky bude konference odpovídat:

  • Jaké nástroje a doporučení pro práci s daty lze využít v lokálním měřítku?
  • Obejde se kvalitní strategie bez relevantních dat?
  • Která data jsou pro územní samosprávy dostupná a odkud je čerpat?
  • Proč a jak data komunikovat s veřejností?

V semináři vystoupí zástupci Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo Vnitra, ČSÚ, Masarykova univerzita a Univerzita Karlova.
Konference je zdarma a koná se dne 15. 6. 2021 od 9.00 online. Více informací naleznete na https://konference2021.zdravamesta.cz/ .

Zdroj: Liberecký kraj - Jste město/obec/region a chcete získat... | Facebook