Adapterra Awards 2021 hodnotí projekty

 Inspirativní projekty, které pomáhají přizpůsobit naše města, domy a krajinu klimatické změně. Adapterra Awards 2021 vytváří unikátní databázi nejlepších příkladů adaptačních opatření, ve které najde inspiraci domácí kutil i odborník.

 Vítězný projekt v kategorii Volná krajina, který vybere odborná porota, obdrží finanční Cenu Nestlé ve výši 100 000 Kč. Vítězný projekt v kategorii Zastavěná území, který vybere odborná porota, obdrží finanční Cenu Plzeňského Prazdroje ve výši 50 000 Kč. Všichni čeští vítězové se mohou těšit na zahraniční exkurzi za nejlepšími příklady adaptačních opatření.

Za Liberecký kraj jsou přihlášeny do soutěže celkem tři projekty, a to:

  • Obnova polní cesty Semily
  • Semily – Revitalizace městského náhonu u parku Ostrov
  • Tůně v zámeckém parku v Českém Dubu

Které projekty si odnesou ocenění Adapterra Awards zjistíte 4. listopadu 2021 na celostátní konferenci věnované adaptacím na změnu klimatu. Na programu bude slavnostní vernisáž výstavy finálových projektů a křest průvodce nejlepšími adaptačními projekty letošního roku. Nyní probíhá hodnocení přijatých 101 projektů do soutěže, poté bude spuštěno veřejné online hlasování. Celý harmonogram je uveden níže.

hmng soutez

Zdroj: https://www.adapterraawards.cz/