Evropská unie schválila rozpočet programu LIFE

Díky schválení ze strany EU bude program LIFE disponovat rozpočtem ve výši 5,4 miliardy eur. Jedná se tak o další podporu pro klimatická opatření ze strany Unie.

Program LIFE je na úrovni EU unikátním programem, který se výhradně zabývá životním prostředím a klimatu. S ambiciózním rozpočtem na období 2021 až 2027 s částkou 3,5 miliardy eur na činnosti spojené s životním prostředím a 1,9 miliardy eur na opatření v oblasti klimatu. Program navazuje na Zelenou dohodu o Evropě. 

Mezi hlavní priority programu LIFE patří přechod na oběhové hospodářství, které opětovně používá a recykluje výrobky. Program má za cíl podpořit tranzici na čistou energii a dopomoci dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050. Rovněž by měl chránit životní prostředí a zlepšit jeho kvalitu a zabránit úbytku biologické rozmanitosti. Program LIFE je součástí dlouhodobého rozpočtu a plánů obnovy EU, z nichž bude nejméně 30 % vynaloženo na opatření v oblasti klimatu.

V novém programovém období bude program LIFE pokrývat tyto oblasti:

  • Příroda a biologická rozmanitost
  • Cirkulární ekonomika a kvalita života
  • Zmírňování a přizpůsobování se změně klimatu
  • Přechod na čistou energii

Uzávěrka žádostí pro tento rok je na podzim a jejich hodnocení bude probíhat na přelomu roku 2021/2022 a podpis grantů se bude konat ve druhé polovině roku 2022. Více informací zde