INISZ - první newsletter projektu "ASZ jako inovační aktér politiky sociálního začleňování"

Seznamte se s prvním číslem newsletteru, který vznikl v rámci projektu „Agentura pro sociální začleňování jako inovační aktér politiky sociálního začleňování“. Nový zpravodaj dostal název INISZ a bude vycházet s tříměsíční periodicitou.

V aktuálním čísle najdete:

 • informace o tom, co se nám společnými silami v projektu daří, na čem pracujeme a co připravujeme
 • shrnutí některých zajímavostí z oblasti sociálního začleňování:
   • „Revize výdajů na skupiny ohrožené chudobou a sociálním vyloučením na Slovensku“
   • „PAQ Research: Ekonomická situace domácností po pěti měsících trvání výzkumu Život během pandemie“
   • „Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu: Dopady zrušení superhrubé mzdy na daň z příjmu placenou zaměstnanci“
   • „Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu: Dopady pandemie koronaviru na duševní zdraví“
   • „Romské organizace spustily kampaň ke Sčítání lidu“
 • článek o Platformě dostupného bydlení Královéhradeckého kraje
 • další zprávy z Agentury pro sociální začleňování

Aktuální číslo naleznete ke stažení zde.