Letos se již popáté v Česku uskuteční národní soutěž CHYTRÁ MĚSTA 2021

V soutěži se opět mohou mezi sebou poměřit zajímavá řešení, ať již v podobě projektů, modelů nebo vizí. CHYTRÁ MĚSTA v každém svém ročníku propagovala a podporovala využití inovativních postupů a moderních technologií, které mají přinést veřejnosti zkvalitnění života v regionech, krajích, městech a obcích a nejinak tomu bude také v letošním ročníku.

Do letošního V. ročníku soutěže CHYTRÁ MĚSTA se mohou zapojit kromě měst, obcí a regionů také dodavatelé chytrých řešení, ať již v podobě projektu, modelu nebo vize. Přihlášeny tedy mohou být nejen již realizované projekty, ale také záměry či vize, které zatím realizovány nebyly. I v letošním ročníku bude opět vyhlášena Cena paní ministryně pro místní rozvoj ČR pro OSOBNOST SMART CITY 2021 a MODEL SMART CITY 2021.

Přihlášky mohou začít podávat obce, města, kraje a dodavatelé od 7. 4. 2021, a to na internetové adrese www.soutezchytramesta.cz/přihláška .

Více informací naleznete na webové adrese www.soutezchytramesta.cz .

soutez chytramesta

Zdroj: https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/letos-prinasi-soutez-chytra-mesta-2021-novinku-v-p