Vláda schválila Koncepci bydlení České republiky 2021+

Dokument, který byl vládou schválen, shrnuje současnou situaci a přichází s řešením současných problémů v oblasti bydlení.

Vládou schválená koncepce vychází ze základních východisek bytové politiky stanovené v předchozí Koncepci bydlení ČR do roku 2020, a to, že odpovědností státu je vytvářet takové podmínky, které jednotlivcům umožní naplnění práva na bydlení, a pomoci těm, kteří si své bydlení nejsou schopni zajistit sami.
 
Dokument shrnuje vývoj bydlení od roku 2010 a hlavní problémy v oblasti bydlení a jejich řešení. Stanovuje cíle dostupného, stabilního a udržitelného bydlení, v rámci kterých je definováno jedenáct opatření a z nich plynoucí úkoly, které jsou koncipovány na pětileté období. Jedním z hlavních cílů je také „progres“, tedy využívání moderních technologií a informovanost o zkvalitnění a zrychlení výstavby.

schema 1

Koncepce ke stažení zde

Zdroj: https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/dostalova-koncepce-urcuje-trendy-bydleni-v-dalsich