Přihlaste se na online seminář pro žadatele a příjemce evropských dotací

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo pokračování další série online seminářů pro příjemce evropských dotací. Účastníky čeká seznámení s teoretickými a praktickými aspekty přípravy a postupu zpracování Cost-benefit analýzy (CBA). Semináře jsou pořádány regionálními Eurocentry.

Návštěvníci semináře získají přehled o analýze nákladů a přínosů; důležitou součástí semináře budou také praktické ukázky. V závěru seminářů bude prostor pro všechny případné dotazy a náměty. On-line seminář svou tématikou navazuje na cyklus seminářů Dotace EU a finanční řízení a je určen pro cílovou skupinu žadatelů a příjemců podpory z ESI fondů.
 
Seminář proběhne online formou v aplikaci MS Teams, v Liberci dne 27. 4. 2021. Účast na seminářích pořádaných regionálními Eurocentry je zdarma.

Počet účastníků je omezen, proto je třeba se včas registrovat, a to nejpozději do 21. dubna. Předpokládaná doba trvání semináře je od 9:00 do 16:00 hod. Další informace včetně možnosti registrace na jednotlivé semináře jsou dostupné v Kalendáři akcí na webu dotaceEU.cz.

Program

Pro více informací kontaktujte:

Mgr. Bc. Alena Beršíková
alena.bersikova@mmr.cz 
tel. 731 628 252

seminar dotace 2021

Zdroj: https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/novinky/jak-zpracovat-cost-benefit-analyzu-u-projektu-spol