Podcasty představují zcela nový Operační program Spravedlivá transformace

Operační program Spravedlivá transformace je zcela novým programem zaměřeným na řešení dopadů odklonu od těžby a spalování uhlí v nejvíce zasažených regionech ČR. Pusťte si podcast a poslechněte si více informací.

Jak zajistit dostatek pracovních míst pro lidi, kteří odcházejí z uhelného průmyslu, podpořit tamní ekonomiku i o zlepšení životního prostředí? Nejen o tom si budeme povídat s náměstkem ministra životního prostředí Janem Křížem, který má na starost spuštění a realizaci tohoto programu. 

op st podcast

Nový díl je k dispozici i zde

Zdroj: https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/novinky/podcasty-evropske-fondy-v-obdobi-2021-2027-predsta