Programový dokument IROP na roky 2021-2027 novou verzi k březnu 2021

Řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) uveřejnil novou verzi návrhu Programového dokumentu IROP pro období 2021-2027, která byla odeslána k připomínkám Evropské komisi. Tento dokument již obsahuje také finanční tabulky a indikátory.

Aktuální verze Programového dokumentu je k dispozici na níže uvedeném odkazu. Vyjednávání s Evropskou komisí bude probíhat minimálně následujících 6 měsíců. Mezitím by měla být definitivně schválena evropská legislativa pro nové programové období. Nejpozději v září 2021 pak bude Programový dokument IROP předložen ke schválení Vládě České republiky.

Programový dokument IROP 2021-2027 k 17. březnu 2021

První výzvy pro nové období lze očekávat pravděpodobně ve 4. čtvrtletí roku 2021. Pro konzultace týkající se IROP 2021-2027 bude zpřístupněn Konzultační servis IROP  provozovaný Centrem pro regionální rozvoj České republiky. O zpřístupnění systému budete informováni prostřednictvím webových stránek Centra.

irop nová verze

Zdroj: https://irop.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/pd-irop-2021-2027-odeslan-na-ek