IROP poskytne 4 miliardy korun z REACT-EU na integrovaný záchranný systém

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo avíza výzev pro oblast integrovaného záchranného systému. Připraveny jsou 4 miliardy korun.

Avíza výzev jsou předběžným oznámením výzev a informují potenciální žadatele o základních parametrech budoucích výzev, podporovaných oblastech a o požadavcích kladených na zpracování projektových žádostí.  Systém pro zpracování žádostí o podporu MS2014+ bude zpřístupněn až po vyhlášení samotných výzev, které je plánováno na začátek dubna 2021. V současné době nelze podávat projektové žádosti. Podpora je určena pro Hasičský záchranný sbor ČR, Policii ČR a zdravotnické záchranné služby krajů.

Podrobné informace jsou uvedeny na stránce REACT-EU.

Doporučujeme žadatelům sledovat internetové stránky Centra www.crr.cz a Ministerstva pro místní rozvoj www.irop.mmr.cz, kde budou průběžně zveřejňovány veškeré aktuality. 
Konzultační servis:  https://www.crr.cz/irop/konzultacni-servis-irop/

rescue

Zdroj: https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/novinky/irop-poskytne-4-miliardy-korun-z-react-eu-na-integ