Příprava Národního plánu obnovy se blíží do svého finále

Národní plán obnovy (NPO), který se začal chystat loni po zveřejnění záměru Evropské komise (EK) na financování oživení ekonomik po koronaviru, je ve finále. Před odesláním EK materiál prochází řadou jednání. Aktuálně se předpokládá, že by Česká republika (ČR) mohla z prostředků Evropské unie na NPO celkem dostat cca 171,4 mld. Kč ve formě grantového financování.

Skutečná výše finančních prostředků v NPO bude záviset na hospodářském výkonu a reálném dopadu pandemie na ekonomiku ČR.

NPO je postaven na šesti pilířích, které z části vycházely z připravované hospodářské strategie. Zvolené pilíře zároveň zohledňují jak aktuální megatrendy, tak požadavky EK.

Pilíři jsou:

1) zelená transformace;

2) digitální transformace;

3) inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst včetně hospodářské soudržnosti, pracovních míst, produktivity, konkurenceschopnosti, VaVaI[4] a funkčního jednotného trhu se silnými malými a středními podniky;

4) sociální a územní soudržnost;

5) zdravotnictví, ekonomická, sociální a institucionální odolnost vč. ohledu na zvýšení schopnosti reakce a připravenosti na krize;

6) politiky pro „příští generaci“, děti a mládež vč. vzdělávání a dovedností.

Facilitu na podporu oživení a odolnosti, tedy Recovery and Resilience Facility – RRF, z které má být NPO financován, představila EK na konci května 2020. Jde o největší nástroj z unijního plánu obnovy Next Generation EU, který má členským státům pomoci řešit hospodářské a sociální dopady pandemie koronaviru a zajistit, aby ekonomiky uskutečnily ekologickou a digitální transformaci a staly se udržitelnějšími. RRF představuje mimořádnou finanční injekci v celkové výši 672,5 miliardy eur na období 2020-2026. Z toho by 312,5 miliardy eur mělo jít na granty, z nichž 70 % bude třeba zazávazkovat v letech 2021 a 2022 a 30 % do konce roku 2023. Mimo to se má členským státům uvolnit 360 miliard eur v podobě půjček na další financování reforem a investic.

Podpora je z RRF vyplácena zpětně po dosažení jednotlivých milníků a cílů ex ante stanovených v NPO na základě žádostí o platbu. Žádosti o platbu mohou podávat ČS maximálně dvakrát ročně. Poslední žádost mohou ČS zaslat EK do konce srpna 2026. Poslední platba z RRF ve prospěch ČS musí proběhnout nejpozději do konce roku 2026.

obrazek c 1

Podrobnosti k přípravám NPO jsou k dispozici na stránkách Úřadu vlády. K NPO připravuje MPO speciální microsite.

Zdroj: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/priprava-narodniho-planu-obnovy-vrcholi---259990/ ; https://www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti/aktualne/priprava-narodniho-planu-obnovy-cr-186743/