Vláda schválila alokace operačních programů pro nové programové období

Vláda schválila rozdělení financí mezi operační programy pro nové programové období 2021-2027. První výzvy v některých programech by mohly být vyhlášeny v posledním čtvrtletí tohoto roku, většina pak v prvním pololetí 2022. Více informací v článku.

Česká republika bude mít v novém programovém období k dispozici 550 miliard korun z evropských fondů na politiku soudržnosti. Další prostředky až do výše celkových 960 miliard korun bude mít ČR k dispozici z dalších evropských iniciativ.

Výše schválených alokací jednotlivých operačních programů1:

 1 Schválený návrh se nezabýval problematikou technické pomoci, a to jak v samostatném Operačním programu Technická pomoc (OP TP), tak technickou pomocí v jednotlivých operačních programech, která slouží pro zajištění fungování programu pro stránce personální a administrativní.

U dvou programů výše alokace (včetně částky určené na technickou pomoc) přímo vyplývá ze stanového objemu prostředků ze strany Evropské komise. Jedná se o OP Spravedlivé transformace zaměřený na podporu transformace uhelných regionů  (1,6 mld. EUR; 42,7 mld. Kč) a OP Rybářství (0,03 mld. EUR; 0,780 mld. Kč).

Schválený návrh rozdělení alokace vychází z Víceletého finančního rámce schváleného v prosinci 2020 Evropským parlamentem a Evropskou radou. Případné změny v alokacích operačních programů mohou ještě nastat v průběhu vyjednávání Dohody o partnerství a operačních programů s Evropskou komisí.

carousel16 9

Zdroj: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/vlada-schvalila-rozdeleni-financi-mezi-operacni-pr