4. ročník soutěže Přeměna odpadů na zdroje

Je surovina na konci své životnosti? Máte nápad, jak surovinu přetvořit, aby plnila nový účel? Díky skvělému nápadu se z odpadu stal zdroj pro nový produkt? Přihlaste se do 4. ročníku soutěže Přeměna odpadů na zdroje pořádané Ministerstvem průmyslu a obchodu spolu s agenturou CzechInvest, kteří opět hledají příklady dobré praxe v nakládání s druhotnými surovinami.

Soutěž má za cíl motivovat ke kreativnímu využití materiálů a výrobků, které ukončily svou životnost, jako druhotných surovin nebo pro výrobu nových výrobků k použití. To vše v duchu udržitelného využívání zdrojů a na podporu oběhového hospodářství. Soutěžící dostanou příležitost prezentovat dobrou praxi a inspirovat ostatní.

Je určená všem výrobním podnikům, stavebním firmám, provozovatelům služeb, obcím a orgánům veřejné správy, žákům a studentům všech typů škol, mimoškolním zařízením, ale nově i neziskovým organizacím, svazů, asociacím, sdružením, spolkům apod. Více informací ohledně kategorií a soutěžních kritérií naleznete ZDE.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vzhledem k mimořádné situaci způsobené šířením koronaviru rozhodlo o prodloužení příjmu přihlášek do 4 ročníku soutěže z 15. dubna 2020 až na 31. března 2021.

Více informací a pravidla soutěže najdete na www.druhotnasurovina.cz .

photo 1516992654410 9309d4587e94

Zdroj: https://www.mzp.cz/cz/premena_odpadu_na_zdroje ; http://druhotnasurovina.cz/