Domluvte si konzultaci k veřejným zakázkám z IROP

Centrum pro regionální rozvoj České republiky zřizuje pro účely dílčích konzultací k veřejným zakázkám plánovaným k financování z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) kontaktní místo.

Pro účely podání žádosti Centrum pro regionální rozvoj České republiky (déle jen "Centrum") upozorňuje, že konzultace veřejné zakázky je pouze dílčím posouzením konkrétního institutu zákona, který hodlá žadatel o konzultaci veřejné zakázky využít při přípravách zadávacího řízení, např. hodnotícího kritéria, technické kvalifikace, obchodních podmínek, technické specifikace apod. Předmětem dílčí konzultace není myšleno posouzení zadávací dokumentace či vzorové zadávací dokumentace, neboť tyto budou realizovány až v rámci kontroly 1. fáze veřejné zakázky, tedy poté, co bude projekt žadatele schválen k financování z IROP.

V případě zájmu se obracejte na e-mailovou adresu pro zasílání žádostí o konzultaci veřejné zakázky: konzultaceVZ@crr.cz 

Pro účely řízení kapacit na straně Centra upozorňujeme, že poskytování konzultací veřejné zakázky může být případně omezeno výší předpokládané hodnoty zakázky, k níž se bude žádost o konzultaci veřejné zakázky vztahovat.

pc

Zdroj: https://www.crr.cz/centrum-zrizuje-kontaktni-misto-pro-konzultaci-verejnych-zakazek-z-irop/