Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce se zaměří na boj proti COVID-19

Programy nadnárodní spolupráce INTERREG CENTRAL EUROPE a INTERREG DANUBE a program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE i přes probíhající pandemii COVID-19 úspěšně pokračují v realizaci. Zbytek peněz se zaměří na zvládání boje proti koronaviru.

U všech programů bylo pro rok 2020 splněno pravidlo n+3 a k začátku roku 2021 je u těchto programů rozděleno zhruba 95 % z celkové alokace programů, která činí 827 mil. EUR V rámci těchto programů je celkově realizováno 173 projektů s českou účastí. Jedním z nich je i projekt SUSTREE – Lesy bez hranic v období klimatických změn, financovaný v rámci programu INTERREG CENTRAL EUROPE. Projekt se zaměřuje na problematiku vymírání lesních porostů v důsledku klimatických změn a využití sazenic stromů, které jsou odolnější vůči klimatickým změnám. V programu INTERREG DANUBE byly realizovány projekty, které přinesly zajímavé výsledky. Jedním je například projekt AgriGo4Cities, zaměřený na městské a příměstské zemědělství. Více informací na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

Příprava těchto mezinárodních programů pro období 2021–2027 se již postupně finalizuje a je možné očekávat vyhlášení prvních výzev pro předkládání projektových žádostí již v druhé polovině roku 2021.

Více informací a seznamy schválených projektů naleznete pod níže uvedenými odkazy:
Interreg Central Europe: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/projects/projects.html
Interreg Europe: https://www.interregeurope.eu/discover-projects/
Interreg Danube: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects

danube

Zdroj: https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/programy-nadnarodni-a-meziregionalni-spoluprace-po