Evropské uskupení pro územní spolupráci NOVUM nabízí bezplatný kurz polštiny

E-learningový kurz je určen zejména pro neziskový sektor a veřejný sektor (obce, kraje, jejich svazky a organizace, neziskové organizace, profesní komory, spolky apod.) z území Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického a Olomouckého kraje.

V rámci projektu budou realizovány 3 roční kurzy výuky polského a českého jazyka celkem pro 300 účastníků. Během 1 kurzu bude vyškoleno 50 účastníků z ČR a 50 účastníků z PR. Jazykový kurz je určen pro osoby zabývající se aktivitami přeshraniční spolupráce a přicházející do kontaktu s turisty ve vysílající organizaci, to je např. manažeři přeshraničních projektů, starostové, pracovníci informačních center, pracovníci muzeí, zástupci škol, apod.

Délka kurzu je 10 měsíců, výuka bude zahájena v září prostřednictvím e-learningového modulu. Kurz je pro zájemce zdarma. Podrobné informace naleznete v přiloženém letáku ke stažení ZDE.

Zájemci se mohou přihlašovat prostřednictvím partnerů projektu, z území Libereckého kraje na kontaktní adrese:

Miroslav Vlasák
zástupce ředitele Evropského seskupení pro územní spolupráci NOVUM
1 Maja 27
58-500 Jelenia Góra
Tel: +420608863289
E-mail: miroslav.vlasak@euwt-novum.eu

pcc

Zdroj: https://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/oddeleni-dotaci/operacni-programy-preshranicni-spoluprace-nove-programovaci-obdobi-2014-2020/interreg-v-a-ceska-republika-polsko-2014-2020-/e-learningovy-kurz-polstiny-n1089823.htm