Nová pravidla spolufinancování projektů z prostředků EU

Změna souvisí se zvýšením bohatství České republiky a jednotlivých jejích regionů, protože na projektech financových z prostředků EU se evropské peníze podílejí vždy právě podle rozvinutosti příslušných území.

Nová evropská pravidla znamenají zvýšení nároků na národní spolufinancování projektů a přechod několika českých regionů do nové přechodové kategorie. Návrh předložený Ministerstvem financí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj nyní míří do mezirezortního připomínkového řízení.
České republice se přesto podařilo vyjednat ponechání 85% podílu evropského financování v méně rozvinutých regionech, v nové kategorii tzv. přechodových regionů pak bude podíl EU činit 70 % a u rozvinutějších regionů byl podíl snížen z 50 na 40%.

Více informací naleznete na https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/pravidla-spolufinancovani-projektu-z-prostredku-eu.

nova pravidla