Nová Strategie rozvoje Libereckého kraje svoji tištěnou verzi

Strategii rozvoje Libereckého kraje si můžete vyzvednout v prostorách krajského úřadu v tištěné verzi. K dispozici je také její zkrácená verze, která je ve třech jazykových mutacích, a to v angličtině, němčině a polštině.

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021-2027 je střednědobý strategický dokument kraje pro následujících 7 let, který byl v červnu schválen v Radě a Zastupitelstvu Libereckého kraje. Definuje základní strategické cíle rozvoje území Libereckého kraje a formuluje opatření a aktivity pro jejich dosažení. 

V případě zájmu o některou z tištěných verzí dokumentu se můžete obrátit na oddělení rozvojových koncepcí, 2. patro budovy krajského úřadu, kancelář č. 272 (srlk@kraj-lbc.cz; tel. 485 226 572, 485 226 576, 485 226 309). Dokument je v omezeném množství k dispozici také na recepci a ve 14. patře budovy krajského úřadu.

Elektronickou verzi dokumentu si můžete prohlédnout ZDE. Na webových stránkách krajského úřadu můžete najít další základní informace o dokumentu nebo také průběh jeho zpracování a veškeré zapojené subjekty v procesu tvorby.