Seznamte se s novými cíli investiční politiky EU pro následující programové období

Národní orgán pro koordinaci na Ministerstvu pro místní rozvoj ve speciální publikaci představuje primárně Priority politiky soudržnosti pro příští programové období 2021 - 2027. Tyto priority se promítly do pěti cílů, z nichž každý je zaměřený na jinou oblast investiční politiky EU.

Publikace představuje jednotlivé cíle (Inteligentnější Evropa, Zelenější, bezuhlíková Evropa, Propojenější Evropa, Sociálnější Evropa a Evropa bližší občanům) a jejich alokace. V přehledných tabulkách také ukazuje doplňující informace k jednotlivým tématům v rámci cílů. Potenciální žadatelé o podporu z EU fondů se tak dozvědí, jaké programy budou moci využít a jaká bude míra spolufinancování. Budoucímu programovému období se věnovala i online konference Evropské fondy po roce 2020, záznam z ní můžete sledovat na stránkách www.dotaceEU.cz/Evropskefondypo2020.

Publikace je k dispozici zde. Více informací naleznete na webu DOTACEEU.CZ.


 cíle politiky EU

Zdroj: https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/novinky/predstavujeme-hlavni-cile-pro-programove-obdobi-20