MPO vyhlásilo VI. výzvu programu podpory Úspory energie s EPC

Snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru pomocí metody EPC. To je cílem programu a výzvy, kterou vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie. Program bude přispívat k naplnění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti, která stanovuje zavedení orientačních vnitrostátních cílů energetické účinnosti do roku 2020. Vnitrostátní orientační cíl ČR je na základě současných analýz stanoven ve výši 51,1 PJ (14,196 TWh) úspor v konečné spotřebě energie.

V rámci projektu bude muset být uzavřená (podepsaná) smlouva o poskytování energetických služeb (SES) na projekt EPC, jejíž součástí je realizace doporučených úsporných opatření, garance úspory a poskytování služby energetického managementu po dobu garančního období, které nesmí být kratší, než doba udržitelnosti projektu 5 let.

Plánovaná alokace na tuto výzvu je 500 mil. Kč. Jedná o průběžnou výzvu dvoukolovou , kde příjem předběžných žádostí o podporu bude probíhat od 8. 12. 2020 do 31. 3. 2021 a příjem žádostí o podporu bude probíhat od 1.4.2021 do 30.9.2021.

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 0,5 mil. Kč a maximálně do výše 200 mil. Kč.

Výzva je dostupná zde.

uspory

Zdroj: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-vyhlasilo-vi--vyzvu-programu-podpory-uspory-energie-s-epc--258364/