Výstavu s úspěšnými projekty v Doksech můžete navštívit do ledna

Výstava úspěšně zrealizovaných projektů financovaných z prostředků EU bude na Zámku v Doksech až do ledna. Přemístila se do prostor knihovny.

Vzhledem k vládním nařízením nebyl možný vstup do zámku, a proto jsme prodloužili termín konání této výstavy v Doksech až do 6. ledna 2021. Do této doby bude k vidění v prostorách knihovny.

Zveme vás na putovní výstavu "Otisky EU v Libereckém kraji", kterou připravil Sekretariát Regionální stálé konference Libereckého kraje. Naleznete ji na zámku v Doksech. Výstava je zdarma a je určena je pro širokou veřejnost.

Přijďte se podívat na výstavu úspěšných projektů, které podpořily fondy EU v období 2014 - 2019 v našem regionu. Cílem je představit, co potřebného a zajímavého se v našem regionu uskutečnilo a jistým způsobem podnítit potenciální realizátory projektů k dalším skvělým nápadům, důležitým pro další rozvoj kraje. Pro sběr těchto nových projektových záměrů Liberecký kraj spravuje Databázi projektových záměrů RAP 2020, díky které lze lépe identifikovat potřeby kraje a zacílit tak evropské, národní i krajské dotační tituly těmto požadavkům. Více informací o databázi naleznete na https://www.rsk-lk.cz/aktuality/569-liberecky-kraj-opet-sbira-projektove-zamery.

Nezapomeňte sledovat náš Facebook, kde si můžete prohlédnout fotografie ze zámku nebo přečíst aktuální informace nejen o výstavě.

pozvánka web