Od zítřka mohou obce a kraje žádat o peníze na demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o dotace na demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách pro rok 2021. Cílem výzvy je finančně podpořit obce a kraje, kteří bojují s objekty dříve využívanými k bydlení, ubytování či rekreaci, které ohrožují okolí a svou zchátralostí brání jak dalšímu využití prostoru, tak rozvoji obce a podílí se významně na vzniku oblastí se sociální segregací.

MMR se snaží pomocí programu Podpora revitalizace území dlouhodobě pomáhat obcím, které zatěžují tzv. sociálně vyloučené lokality, především v krajích s vysokou nezaměstnaností, spojenou s existencí ubytoven a chátrajících budov, které mají negativní dopad na život v těchto regionech.

Žádosti budou přijímány od 30. 10. 2020. do 15. 1. 2021 do 12 hod. celková administrace bude poprvé kompletně elektronická.

Harmonogram výzvy
Vyhlášení výzvy: 30. října 2020
Zahájení příjmu žádostí: 30. října 2020
Ukončení příjmu žádostí: 15. ledna 2021, 12:00 hod.
Termín zveřejnění výsledků: březen 2021
Nejzazší termín zahájení realizace akce: září 2021
Nejzazší termín ukončení realizace akce: září 2022

Více informací naleznete na webové adrese Ministerstva pro místní rozvoj.

demolice

Zdroj: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/doufame,-ze-pujde-k-zemi-dalsich-sto-budov,-ktera