Navštivte naši putovní výstavu a nechte se inspirovat úspěšnými projekty

Výstava úspěšně zrealizovaných projektů financovaných z prostředků EU navštívila poslední město. Na zámku v Doksech ji naleznete do konce listopadu.

Zveme vás na poslední zastávku putovní výstavy "Otisky EU v Libereckém kraji", kterou připravil Sekretariát Regionální stálé konference Libereckého kraje. Naleznete ji před infocentrem na zámku v Doksech. Vzhledem k vydaným mimořádným opatřením doporučujeme sledovat webové stránky zámku, kde naleznete jeho provozní dobu a informace o dostupnosti těchto prostor. Výstava je zdarma a naleznete ji zde do 27. listopadu. Určena je pro širokou veřejnost.

Přijďte se podívat na výstavu úspěšných projektů, které podpořily fondy EU v období 2014 - 2019 v našem regionu. Cílem této výstavy je představit, co potřebného a zajímavého se v našem regionu uskutečnilo a jistým způsobem podnítit potenciální realizátory projektů k dalším skvělým nápadům, důležitým pro další rozvoj kraje. Pro sběr těchto nových projektových záměrů Liberecký kraj spravuje Databázi projektových záměrů RAP 2020, díky které lze lépe identifikovat potřeby kraje a zacílit tak evropské, národní i krajské dotační tituly těmto požadavkům. Více informací o databázi naleznete na https://www.rsk-lk.cz/aktuality/569-liberecky-kraj-opet-sbira-projektove-zamery.

Nezapomeňte sledovat náš Facebook, kde si můžete prohlédnout fotografie ze zámku nebo přečíst aktuální informace nejen o výstavě.

pozvánka web