Vláda schválila využití prostředků REACT-EU pro IROP

Vláda dnes schválila využití finančních prostředků REACT-EU pro Integrovaný regionální operační program 2014-2020. Podpora bude směřovat do zdravotnictví, integrovaného záchranného systému, výstavby domovů pro seniory a další.

Z Integrovaného regionálního operačního programu pak bude podpora konkrétně směřována na následující oblasti: zdravotnictví (přístrojové vybavení, stavby a zdravotnická záchranná služba); integrovaný záchranný systém; infrastrukturu pro sociální služby a kabiny pro sportovce.

Evropská komise specifikovala, aby financované aktivity přispěly k plnění cílů v oblasti změny klimatu min. ve výši 25 % alokace. Pro Českou republiku by mělo být vyčleněno cca 27 – 31 mld. Kč, přesné číslo by měla Evropská komise zveřejnit 19.října. 

Více informací na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

Zdroj: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/irop-vyuzije-penize-z-react-eu