Jak na dotace

Přes šedesát účastníků navštívilo středeční seminář Jak na dotace, který představil ucelené informace o dotačních možnostech.

V úvodu semináře seznámil Sekretariát účastníky se svou činností, jaký je jeho význam a zmínil mimo jiné například i akce, které doposud připravil pro dané cílové skupiny. Pro přehled o všech akcích navštivte na našich stránkách sekci "SEMINÁŘE" nebo pravidelně sledujte aktuality.

První blok uvedla zástupkyně za Eurocentrum Liberec. Ve svém příspěvku zmínila fungování Liberecké pobočky Eurocentra, rovněž pozvala na blížící se události, jejichž jsou organizátory. Dále představila politiku hospodářské a sociální soudržnosti, evropské strukturální a investiční fondy a operační programy. Z praxe uvedla několik příkladů "Jak pomáhají fondy EU v Libereckém kraji" a provedla cestou projektem, aneb od vytvoření projektového záměru až po udržitelnost projektu. Jedná se o 10 kroků, které jsou potřeba k získání dotace.

Dalším blokem provedla zástupkyně z Ministerstva pro místní rozvoj, kde představila národní dotační tituly, problematiku brownfields a další způsoby podpory regionů. Představila výsledky mapování absorpční kapacity připravených projektů pro podporu z PRR19+ v Libereckém kraji, informace k dotačním programům pro nadcházející období.

Představeny byly rovněž i krajské dotační možnosti pro případné žadatele o podporu včetně způsobu a postupu vyplnění žádosti. Jejich výčet naleznete na stránkách www.kraj-lbc.cz v sekci DOTACE.

Seminář uzavřel zástupce z Ministerstva pro místní rozvoj s informacemi k přípravě nového období. Seznámil s přehledem fondů a programů, s cíli politiky a očekávanými výsledky a v neposlední řadě apeloval na včasnou připravenost projektů.

Během semináře byla propagována putovní výstava "Otisky EU v Libereckém kraji" jejímž smyslem je představení úspěšně zrealizovaných projektů v kraji. Součástí akce byl také kvíz, jehož úspěšní řešitelé si odnesli hodnotné ceny.

Prezentace jednotlivých přednášejících jsou k dispozici ke stažení pod tímto odkazem https://www.rsk-lk.cz/seminare/2020/696-seminar-jak-na-dotace.

 

IMG 3661IMG 3671IMG 3664

IMG 3677IMG 3686IMG 3672