České republice se i nadále daří úspěšně čerpat z fondů EU

Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (Rada ESIF) na svém pravidelném setkání projednala pokrok v čerpání evropských fondů. Celkem už programy vyhlásily více než tisíc výzev a českým příjemcům bylo vyplaceno 341 miliard korun, což činí téměř 54 % celkového množství vyjednaných prostředků pro období 2014-2020.

Předmětem jednání Rady bylo také vyjednávání legislativy pro nadcházející programové období 2021–2027 a další témata spojená s čerpáním fondů EU po roce 2020: stav projednávání návrhu Víceletého finančního rámce, tzv. rozpočtu EU na období 2021-2027 a podmínky pro nový fond Nástroj obnovy po koronavirové krizi.

Ke konci července bylo vyhlášeno 1077 výzev s alokací dosahující skoro 804 miliard korun, přičemž nejvyšší finanční objem vyhlásily operační programy Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (313 výzev v objemu 170,5 miliard korun), Doprava (75 výzev v objemu 157,3 miliard korun) a Integrovaný regionální operační program (94 výzev v objemu 146,1 miliard korun).
 
U Evropské komise bylo zažádáno o proplacení částky přes 283 miliard korun, což představuje téměř 46 % celkové alokace. Téměř o tři čtvrtiny své alokace (konkrétně 74 % odpovídající 44,4 miliardám korun) už zažádal Program rozvoje venkova. O nejvíce peněz celkem požádaly Operační program Doprava (52,6 miliard korun) a Integrovaný regionální operační program (52,2 miliard korun).

Více informací, včetně vyjádření ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové naleznete na stránkách https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/klara-dostalova-navzdory-pandemii-se-ceske-republ.

photo 1527788263495 3518a5c1c42d

Zdroj: https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/klara-dostalova-navzdory-pandemii-se-ceske-republ