MMR uveřejnilo mapovou aplikaci zobrazující dopady pandemie

Na mapovém portálu Ministerstva pro místní rozvoj je k dispozici mapová aplikace zobrazující dopady pandemie na vývoj nezaměstnanosti a na počet ekonomických subjektů.

Vývoj nezaměstnanosti můžete sledovat prostřednictvím ukazatelů:
podíl nezaměstnaných osob (PNO),
počet volných pracovních míst (VPM) a
počet uchazečů na 1 volné pracovní místo (PU1M).

Data jsou aktualizována měsíčně na úrovni obcí s rozšířenou působností. Více informací naleznete na https://www.mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/novinky/mapova-aplikace-dopadu-covid-19.

eDLHCtzRR0yfFtU0BQar sylwiabartyzel themap

Zdroj: https://www.mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/novinky/mapova-aplikace-dopadu-covid-19