ČR by v rámci budoucího rozpočtu mohla čerpat 950 mld.

Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (Rada ESIF) ve středu projednala stav čerpání evropských fondů, přípravu na nové programové období 2021–2027 a také reakci Evropské unie na koronavirovou pandemii.

Právě dohodnutý návrh rozpočtu Evropské unie a nového nástroje, tzv. „Fondu obnovy“ byl jedním z bodů, o nichž účastníci diskutovali. Z pohledu ČR lze výsledek vyjednávání hodnotit velmi pozitivně, jelikož téměř všechny české priority se podařilo prosadit. Mezi nimi jsou například:

  • vyšší flexibilita pro použití přidělených finančních prostředků (byly sníženy požadavky na tzv. tematickou koncentraci Evropského fondu pro regionální rozvoj);
  • ČR jako jediná země EU bude moci přesouvat přidělené finanční prostředky mezi fondy až do výše 25 %;
  • pro budoucí programové období byla také navýšena celková míra evropského spolufinancování (pro nejméně rozvinuté regiony zachováno současných 85 %);
  • bude zachováno pravidlo automatického zrušení závazku v podobě n+3 pro čerpání prostředků politiky soudržnosti;
  • byla navýšena alokace ČR pro Fond soudržnosti o 1,55 mld. EUR (cca 41 mld. Kč).

ČR by v rámci budoucího rozpočtu mohla dostat 27 mld. EUR (718 mld. Kč), z fondu pokrizové obnovy bude navíc na dotacích čerpat 8,7 mld. EUR (přes 230 mld. Kč). Dohromady tak bude v příštích sedmi letech ČR moci čerpat 35,7 mld. EUR (přibližně 950 mld. Kč). Účastníci se dohodli, že návrh Dohody o partnerství bude vládě předložen co nejdříve, aby mohlo být na podzim tohoto roku zahájeno oficiální jednání s Evropskou komisí.

Významnou součástí jednání byly i aktuální informace o čerpání z fondů EU v současném programovém období. Českým příjemcům bylo do konce června 2020 proplaceno téměř 329 mld. Kč, což představuje 52 % celkové alokace pro období 2014-2020.

Více informací naleznete na https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/rada-pro-evropske-strukturalni-a-investicni-fondy

photo 1554224155 8d04cb21cd6c

Zdroj: https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/rada-pro-evropske-strukturalni-a-investicni-fondy