Vláda schválila nový dotační program COVID-KULTURA

Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo kultury připravilo dotační program na podporu podnikatelů v kulturním a kreativním průmyslu.

O dotaci budou moci požádat pořadatelé kulturních akcí, kteří museli kvůli epidemii koronaviru zrušit či přesunout naplánované akce. Určena je i pro technické firmy a podnikatelské subjekty, které kulturní akce pro veřejnost zajišťují, či umělce a umělecké agentury, které je zastupují.

Program COVID-KULTURA má za cíl zmírnit negativní dopady koronaviru na podnikatele v kulturním a kreativním průmyslu v České republice a přispět ke stabilizaci a oživení tohoto sektoru.

O podporu budou moct žádat podnikatelské subjekty, které jako hlavní činnost pořádají či zajišťují hudební, hudebně dramatické a divadelní projekty. Dotace se v kontextu s pandemií koronaviru bude týkat období od 10. 3. do 31. 8. 2020. Určena je i pro technické firmy a podnikatelské subjekty, které kulturní akce pro veřejnost zajišťují. Využít ji budou moct také individuální umělci, provozovatelé hudebních klubů, umělecké agentury, které zastupují umělce a soukromoprávní umělecká tělesa, soukromoprávní orchestry, umělecko-manažerské agentury, soukromoprávní galerie a muzea.

Podrobnosti o dotačním programu COVID-KULTURA budou zveřejněny na webu MPO a platformě Kreativní Česko. MPO s MK také začaly společně připravovat celkovou strategii podpory kulturně-kreativního průmyslu. Mimo jiné se zvažují kreativní vouchery, které by měly být součástí samostatného dlouhodobého programu na podporu kreativní ekonomiky a inovací. To vše v souladu s Inovační strategií ČR 2019 – 2030 s vědomím, že se může jednat o významné investiční nástroje pro budoucnost České republiky.

Více informací naleznete na https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/podnikatelum-v-kulture-pomuze-novy-dotacni-program--pripraveno-je-900-milionu-korun--255864/.

photo 1466838931486 92f3b5ff31a6

Zdroj: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/podnikatelum-v-kulture-pomuze-novy-dotacni-program--pripraveno-je-900-milionu-korun--255864/