Byla schválena Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021-2027

 23. června 2020 byla v Zastupitelstvu Libereckého kraje usnesením č. 211/20/ZK schválena Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021-2027.

 

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021-2027 je střednědobý strategický dokument, který na základě znalosti území, společenských podmínek a trendů vývoje definuje základní strategické cíle rozvoje území Libereckého kraje a formuluje opatření a aktivity pro jejich dosažení. 

Veškeré informace k dokumentu včetně procesu jeho zpracování a následného posuzování vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví naleznete na stránkách www.kraj-lbc.cz/srlk

Poznámka 2020 06 29 123335

 

zdroj: https://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/aktuality/byla-schvalena-strategie-rozvoje-libereckeho-kraje-2021-2027-n1078580.htm