otevírá se program "Asistenční vouchery LK" pro příjem žádostí!

Chcete podat projekt do národních či mezinárodních operačních programů? Liberecký kraj vyhlásil dotační program Asistenční vouchery, úspěšným žadatelům dotace pomůže uhradit až 85 % nákladů spojených s přípravou projektové žádosti.

 

 

Asistenční vouchery Libereckého kraje

Chcete podat projekt do národních či mezinárodních operačních programů? Liberecký kraj vyhlásil dotační program Asistenční vouchery, úspěšným žadatelům dotace pomůže uhradit až 85 % nákladů spojených s přípravou projektové žádosti. K rozdělení je 1,5 milionu, přičemž maximální výše dotace je 300 tisíc korun.

Žádat mohou veřejnoprávní i soukromoprávní subjekty se sídlem či pracovištěm na území Libereckého kraje. Podpora je určena zejména pro inovační projekty.

 

PODÁNÍ ŽÁDOSTI 27. 6. 2020 - 31. 1. 2022

 

Podmínky programu:

  • dotace 100 000 - 300 000 Kč
  • max. výše 85 % výdajů
  • celková alokace 1 500 000 Kč
  • podání žádosti v termínu 27. 6. 2020 - 31. 1. 2022

pro podnikatelské subjekty se sídlem nebo provozovnou na území Libereckého kraje

 

JAK NA DOTACI

 

Případné dotazy můžete konzultovat na Krajském úřadu Libereckého kraje, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů.

zuzana.antlova@kraj-lbc.cz, 485 226 655

vladimir.pachl@kraj-lbc.cz, 485 226 707

 

leták ke stažení