Ještě stále je možné připomínkovat regionální surovinovou politiku

V pondělí 22. 6. 2020 proběhlo veřejné projednání návrhu Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje. Toto projednání bylo součástí tzv. procesu SEA. V rámci něho je také možné k dokumentu zasílat připomínky.

 

Termín pro zasílání připomínek je do 29. 6. 2020, a to na Ministerstvo životního prostředí.

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
100 10  Praha 10
posta@mzp.cz

Aktualizace dokumentu Regionální surovinová politika Libereckého kraje probíhá od roku 2017 a na základě podrobné analýzy území navrhuje opatření, zásady a kritéria pro využívání ložisek nerostných surovin na území Libereckého kraje.

Návrh dokumentu je k nahlédnutí na webových stránkách Krajského úřadu nebo na portálu Cenia.

 

kontaktní osoba:

Mgr. Zuzana Šiftová
zuzana.siftova@kraj-lbc.cz
485226309