Na podporu klastrů je připraveno 180 milionů korun

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo VII. Výzvu programu podpory Spolupráce – Klastry v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020.

Cílem výzvy je podpořit rozvoj inovačních sítí – klastrů jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou. Posilování vzájemných vazeb na regionální, nadregionální i mezinárodní úrovni povede k rozvoji ekonomiky založené na znalostech a inovacích a naplňování konceptu inteligentní specializace.

Výzva je určena na čtyři typy aktivit:
a) projekty v oblasti kolektivního výzkumu;
b) na založení/rozvoj a vybavení centra klastru s otevřeným přístupem pro účely průmyslového výzkumu, vývoje a inovací;
c) na navazování spolupráce v evropském výzkumném prostoru, zapojování se do přeshraničních sítí excelentních klastrů (s důrazem na budoucí výzvy a klíčové technologie), koordinovaný přístup na třetí trhy a
d) na rozvoj klastrové organizace, tzn. na aktivity vedoucí k rozšiřování klastru a zvýšení kvality jeho řízení, zlepšení spolupráce, sdílení znalostí, marketing, networking, apod.

Žádosti se přijímají od 22. června 2020 do 30. září 2020. K dispozici je 180 milionů korun.

Více informací naleznete ZDE, bližší informace k výzvě naleznete pod tímto odkazem.

photo 1579621970795 87facc2f976d

Zdroj: https://mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-podpori-rozvoj-inovacnich-siti---klastru--ve-vyzve-je-180-milionu-korun--255229/