Jak je to s 5G sítěmi

Příprava na zavádění mobilních sítí v České republice je doprovázeno zvýšenými obavami o škodlivosti sítí páté generace (sítě 5G). V poslední době se objevují spekulace o spojitosti mezi onemocněním COVID-19 a zaváděním 5G sítí.

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo pro místní rozvoj uvádí, že pro to neexistuje žádný vědecký důkaz, jedná se o ničím nepodložené zprávy.

Jak je to s 5G sítěmi doopravdy:

Důvěryhodné informace o implementaci a rozvoji 5G sítí jsou na webu Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva zdravotnictví/Státního zdravotního ústavu nebo Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím záření (ICNIRP). Ukázky dezinformačních sdělení o 5G sítích jsou k dispozici na stránkách Ministerstva vnitra. Podrobnosti týkající se koronaviru se průběžně aktualizují na speciálním webu Ministerstva zdravotnictví nebo Světové zdravotnické organizace.

Mimo jiné platí:
- Technologie 5G je zjednodušeně novější verzí aktuálně používané mobilní technologie, která umožňuje rychlejší datové přenosy a krátké reakční doby.
- Infikování onemocněním COVID-19 je možné pouze na základě fyzického kontaktu s koronavirem. A protože elektromagnetická pole generovaná z 5G sítí nemohou viry přenášet, nemohou s nimi ani nikoho kontaktovat.

photo 1586449139026 c33e3d65d7cd

Zdroj: https://mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/jak-je-to-s-5g-sitemi--254887/