Nabídněte své výrobky do evropských pohotovostních zásob

Využijte výzvu Evropské komise k podání nabídky do programu RescEU na předzásobení se ochrannými pomůckami pro případ budoucích hrozeb typu pandemie COVID-19.

Výzva se vzahuje na vybavení osobními ochrannými pomůckami, lékařským vybavením pro intenzivní péči nebo na vakcíny a terapeutika. Lhůta pro podání nabídky pátek 29. května 2020 do 17:00 hodin. V případě zájmu své nabídky zasílejte na adresu spojujemecesko@czechinvest.org. Více informací naleznete v přiloženém letáku.

RescEU

Zdroj: https://mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/podpora-exportu/resceu-vyuzijte-prilezitost-dodani-vyrobku-do-evropskych-pohotovostnich-zasob--254737/