Veřejná konzultace k návrhu OP TAK pro období 2021 2027

Ministerstvo průmyslu a obchodu nyní zahájilo ke zpracovanému návrhu Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost pro období 2021 – 2027 veřejnou konzultaci a dává tak možnost široké veřejnosti zapojit se do jeho připomínkování.

Na základě usnesení vlády č. 94/2019 je Ministerstvo průmyslu a obchodu zodpovědné za přípravu a provádění operačního programu zaměřeného na konkurenceschopnost v programovém období 2021 - 2027. Obsahem návrhu programového dokumentu OP TAK jsou zatím kapitoly, které bylo možné zpracovat s ohledem na stav vyjednávání a proces schvalování legislativy EU k budoucí politice soudržnosti, tzn. zejména strategická část, věcné zaměření programu, priorit a cílů.

Dokument k připomínkování naleznete zde - OP TAK_verze květen 2020. Zpětnou vazbu k tomuto souboru lze zaslat v této TABULCE na email optak@mpo.cz, a to do 7. června 2020 (včetně).

Zpracovaný návrh OP TAK vychází z šablony, jejíž struktura i poměrně omezený rozsah znaků jsou závazně stanoveny v příloze návrhu nařízení o společných ustanoveních. Návrh operačního programu je rovněž formulován tak, aby umožňoval potřebnou flexibilitu při realizaci intervencí v průběhu celého programového období, přičemž detailnější informace a konkrétní specifikace budou dále rozpracovány ve vyhlašovaných výzvách. Více informací naleznete na https://mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/aktualni-informace/verejna-konzultace-k-navrhu-operacniho-programu-technologie-a-aplikace-pro-konkurenceschopnost-pro-obdobi-2021-_-2027--254592/.

photo 1501523460185 2aa5d2a0f981

Zdroj: https://mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/aktualni-informace/verejna-konzultace-k-navrhu-operacniho-programu-technologie-a-aplikace-pro-konkurenceschopnost-pro-obdobi-2021-_-2027--254592/