Ke zrychlení stavebního řízení pomůžou Digitální technické mapy

Digitální technické mapy vznikají díky podpoře z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu. Jsou určeny pro využití široké veřejnosti.

Jednotná a systematická správa dat o sítích pro elektronickou komunikaci a dalších infrastrukturních sítích v celé České republice, která si klade za cíl zjednodušit stavební řízení dle stavebního zákona. Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo III. výzvu z programu Vysokorychlostní internet. Celkem jsou v ní 2 miliardy Kč a žádostí o podporu od krajů se budou přijímat od 15. května 2020 do 16. dubna 2021.

Výzva je určena široké veřejnosti, kromě státu a veřejné správy také investorům, dalším podnikatelským subjektům, atd. Usnadní se tím tak územní plánování a stavby jako takové. Současně bude moct lépe fungovat jednotné informační místo, které podle zákona v souvislosti s vysokorychlostním internetem existuje.

V kontextu s vysokorychlostním internetem Ministerstvo průmyslu a obchodu pořádá pro kraje vzdělávací semináře a danou věcí se také zabývají také adresné pracovní skupiny. Aktuálně vyhlášená III. výzva z programu Vysokorychlostní internet počítá s podporou ve výší maximálně 85 % celkových způsobilých výdajů. Minimální dotace bude 5 milionů Kč, maximální pak 200 milionů Kč. O dotaci může žádat kraj, jednou z podmínek je vést oddělené účetnictví projektu.

Podrobné informace včetně výzvy jsou k dispozici ZDE.

photo 1489702932289 406b7782113c

Zdroj: https://mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/digitalni-technicke-mapy-kraju-maji-pomoct-zrychlit-stavebni-rizeni--se-vznikem-pomaha-mpo-v-ramci-budovani-siti-pro-vysokorychlostni-internet--254064/