ČMZRB nabízí záruku za provozní úvěr pro podnikatele

Českomoravská záruční a rozvojová banka nyní nabízí záruční program COVID II pro firmy zasažené koronavirem.

 
Záruční program COVID II napomáhá živnostníkům, malým a středním podnikatelům v přístupu k financování provozních nákladů. Je určen pro ty, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření. Program je financován ze strukturálních fondů EU v rámci OPPIK, a proto není určený na realizaci projektů na území hlavního města Prahy. O podpoře i těchto projektů jednáme s MPO a HMP.

Příjem žádostí do tohoto programu je od 2. dubna 2020.

Záruka COVID II box parametry

Podrobné informace naleznete ve Výzvě nebo na adrese https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-ii/, kde naleznete mimo jiné i odpovědi na nejčastější otázky k tomuto programu.

covid II

Zdroj: https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-ii/