PROGRAM REGENERACE A PODNIKATELSKÉ VYUŽITÍ BROWNFIELDŮ

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s agenturou CzechInvest vyhlašuje Výzvu IV-2020 programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů.

Vyhlášení IV. výzvy programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů. Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s agenturou CzechInvest vyhlašuje Výzvu IV-2020 programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů.

O podporu mohou žádat kraje a obce, které se nacházejí na území strukturálně postižených krajů (Moravskoslezský, Ústecký, Karlovarský) a hospodářsky problémových regionů vymezených "Strategií regionálního rozvoje ČR na období 2014-2020".

Cílem programu je revitalizace zanedbaných a nedostatečně využívaných areálů a jejich přeměna na průmyslové plochy do 10 ha a objekty pro průmysl a podnikání. Prostřednictvím nového využití těchto areálů budou vytvořeny podmínky k hospodářskému oživení znevýhodněných regionů.

Žadatelé o dotaci, obce a kraje, mohou na letošní rok využít alokaci ve výši 260 mil. Kč. Příjem žádostí bude ukončen 31. sprna 2020. Více inrmací naleznete ZDE.

photo 1558275700 92017b454c60

Zdroj: https://mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/podpora-brownfieldu/program-regenerace-a-podnikatelske-vyuziti-brownfieldu---vyzva-iv-2020--252940/