Otisky EU v Libereckém kraji nyní v Jablonci nad Nisou

Výstava prezentující úspěšné projekty realizované na našem území za pomoci zdrojů z EU se přesunula na další, předposlední, stanoviště. Je jím Jablonec nad Nisou a prohlédnout si ji můžete v prostorách Magistrátu až do konce března.

V rámci putovní výstavy tyto projekty navštívily od září již čtyři města, nyní jsou k vidění v Jablonci nad Nisou. A na co se můžete těšit? Panely představují úspěšně dokončené projekty v Libereckém kraji v rámci různých oblastí zaměření, tedy ať už se jedná např. o životní prostředí, bezpečnost, vzdělávání nebo také sociální oblast a dopravu. Cílem této výstavy je představit, co potřebného a zajímavého se v našem regionu uskutečnilo amotivovat tím potenciální realizátory projektů k dalším novým nápadům, které podpoří další rozvoj kraje. Výstava je určena široké veřejnosti, vždy se vstupem zdarma.

Realizátor je sekretariát Regionální stálé konference Libereckého kraje, který se na regionální úrovni zaměřuje mimo jiné i na přípravu nového programovacího období 2021 až 2027. Sekretariát spravuje krajskou databázi nových projektových záměrů, na základě které bude možné zacílit finanční zdroje v nových dotačních programech. Databáze je stále otevřena pro všechny žadatele z kraje, ať již z veřejného či soukromého sektoru.

Fotografie naleznete na naší facebookové stránce, kde nás můžete sledovat pod RSK Libereckého kraje.

Níže si můžete prohlédnout leták k výstavě.

pozvánka