Vláda schválila Koncepci rozvoje venkova

Za účelem koordinace rozvoje regionů ČR vznikla ze strany Ministerstva pro místní rozvoj Koncepce rozvoje venkova. V polovině tohoto roku bude předložen vládě také akční plán.

Cílem koncepce je, aby díky její realizaci byl venkov „územím, ve kterém se dobře žije, a o němž se zároveň říká, že se v něm dobře žije.“ Musí být tedy zajištěna dostatečná infrastruktura a vybavenost venkovských sídel, výkonné, stabilní a diverzifikovaná ekonomika venkova umožňující seberealizaci obyvatel venkova, zdravý, rekreačně atraktivní a klimaticky stabilní životní prostředí venkova, rozvoj lidského a sociálního kapitálu na venkově, rozvoj víceúrovňového strategického plánování a řízení rozvoje venkova.

Koncepce rozvoje venkova je po Strategii regionálního rozvoje ČR 21+ další cestou, kterou bude MMR ve spolupráci se všemi partnery koordinovat rozvoj území. Materiál je postaven na rozsáhlých vědecko-výzkumných vstupech, na šetřeních v území mezi lokálními a regionálními aktéry, ale také na diskusích s nejdůležitějšími aktéry rozvoje území.

Zdroj: https://mmr.cz/cs/Ostatni/Web/Novinky/Koncepce-rozvoje-venkova-je-schvalena-vladou

photo 1471006549858 a467e342c749