Výstava ,,Otisky EU v Libereckém kraji" se přesunula do Kravař u České Lípy

Putovní výstava se nyní přestěhovala na další stanoviště. Drobnou ochutnávku úspěšně zrealizovaných projektů si nyní mohou prohlédnout děti a rodiče na ZŠ v Kravařích u České Lípy až do 23. ledna 2020.

Ať už se jedná o opravené silnice, pomoc přírodě, pokroky ve výzkumu a vývoji, obnovu památek či třeba kvalitnější zdravotnictví, investice z Evropské unie jsou v Libereckém kraji viditelné téměř všude. ZŠ v Kravařích hostí od 6. prosince komplexně pojednanou putovní výstavu s všeříkajícím názvem Otisky EU v Libereckém kraji.

Česká republika vstoupila do Evropské unie 1. května 2004. Za oněch patnáct let získal Liberecký kraj na dotacích desítky miliard korun. Od začátku tohoto operačního období v roce 2014 úspěšně uskutečnilo celkem 442 projektů; výdaje na ně činily přes šest miliard korun. Každý z těchto projektů pomáhá náš kraj rozvíjet a my věříme, že tato  expozice bude motivovat k dalším novým projektům. 

Co je na výstavě k vidění? Panely představují zdárně dokončené projekty v jednotlivých oblastech — ať už to jsou životní prostředí, bezpečnost, vzdělávání či sociální oblast. Díky evropským dotacím například mohl vzniknout v libereckých Ruprechticích azylový Dům pro ženy a rodiny s dětmi, v Turnově Horolezecké muzeum, Centrum terénních a ambulantních služeb v Jablonci nad Nisou, nebo si SDH z obce Kravaře mohla pořídit velkokapacitní požární cisternu na dopravu vody a dopravní automobil pro evakuaci a nouzové zásobování obyvatel.

Na různých místech kraje se díky dotacím při středních školách rodí Centra odborného vzdělávání, daří se také za pomoci promyšlených technologií snižovat energetickou náročnost budov, v nichž sídlí příspěvkové organizace Libereckého kraje. 

Výstava vznikla díky iniciativě sekretariátu Regionální stálé konference Libereckého kraje, který se na regionální úrovni zaměřuje mimo jiné i na přípravu nového programovacího období 2021 až 2027. Sekretariát spravuje krajskou databázi nových projektových záměrů, na základě které bude možné zacílit finanční zdroje v nových dotačních programech. Databáze je stále otevřena pro všechny žadatele z kraje, ať již z veřejného či soukromého sektoru.

Expozice bude na ZŠ k vidění do 23. ledna 2020 a poté poputuje dál. Od 24. ledna. do 21. února bude v ZUŠ Česká Lípa, od 22. února do 30. března ve vestibulu budovy radnice v Jablonci nad Nisou a od 6. do 30. dubna v KC střelnice v Turnově, kde její pouť skončí.

 

Mnohokrát děkujeme žákům ze 7. třídy za velkou pomoc při instalaci výstavy :)

pozvánka