MMR bude i nadále podporovat růst regionů

I v letošním roce se Ministerstvo pro místní rozvoj chystá podporovat rozvoj regionů a to v rámci programu Podpora rozvoje regionů 2019+ s téměř 1,5 miliardou korun.

„I pro rok 2020 vyhlašujeme ty nejžádanější dotační tituly, které obcím pomohou vybudovat, obnovit nebo zmodernizovat hřiště a sportoviště nebo rekonstruovat prostory pro lékaře a obchody. Prostřednictvím tohoto programu také odměňujeme obce oceněné v tradiční soutěži Vesnice roku. Pro úspěšné žadatele o dotace na rekonstrukce veřejných budov a na rekonstrukce místních komunikací, na které se letos nedostalo, máme dobrou zprávu. Nemusí podávat žádosti znovu, jednoduše sáhneme do zásobníku projektů,“ řekla ministryně pro místní rozvoj, Klára Dostálová.

Přehled dotačních titulů pro rok 2020

Podprogram: Podpora obnovy a rozvoje venkova (žadatel: obec do 3 tis. obyvatel); alokace 368,5 milionů korun

  • Podpora obnovy sportovní infrastruktury
  • Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
  • Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
  • Podpora dostupnosti služeb (žadatel: obec do 1 tis. obyvatel)
  • Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí

Podprogram: Podpora obcí s 3001 až 10 000 obyvateli; alokace 50 milionů korun

  • Podpora obnovy sportovní infrastruktury

Zásobník / náhradníci z roku 2019:

  • Podpora obnovy místních komunikací (příjemci do 3 tis. obyvatel) ; alokace 400 milionů korun
  • Podpora obnovy místních komunikací (příjemci 3 – 10 tis. obyvatel) ; alokace 100 milionů korun
  • Podpora obnovy místních komunikací (příjemci nad 10 tis. obyvatel) ; alokace 30 milionů korun
  • Rekonstrukce a přestavba veřejných budov (příjemci do 3 tis. obyvatel) ; alokace 500 milionů korun

Více informací o dotačních titulech v rámci podpory regionů naleznete ZDE.

photo 1532629345422 7515f3d16bb6

Zdroj: https://mmr.cz/cs/Ostatni/Web/Novinky/MMR-i-v-roce-2020-podpori-rozvoj-regionu