Vláda schválila Strategii regionálního rozvoje ČR 2021+

Vláda na svém zasedání 4.11.2019 schválila Strategii regionálního rozvoje ČR 2021+, kterou připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj.

Během přípravy byla široce konzultována se všemi partnery z řad resortů, územních a sociálních partnerů i akademického sektoru. Dokument stanovuje hlavní cíle v oblasti regionální politiky v horizontu příštích deseti let. Ty mohou využít regiony ve svých rozvojových záměrech.